เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเมื่อ ปีระเส็ง พ.ศ.2412 ต่อมาในปี พ.ศ.2436  ในวาระสมโภชสิริราชสมบัติ ครอบ 25 ปี ของพระองค์ โดยได้เพิ่มขึ้นสูงสุดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ให้สูงขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้เท่ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก และได้แก้ไขในปี พ.ศ.2484 โดยแบ่งออกเป็นชั้นดังนี้ 

                                                                                                                                                                         1. ชั้นสูงสุด เรียกว่า “มหาวชิรมงกุฎ” ใช้อักษรย่อ ว่า   ม.ว.ม.
 2. ชั้นที่ 1     เรียกว่า  “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย” ใช้อักษรย่อว่า ป.ม.
 3. ชั้นที่ 2     เรียกว่า “ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย” ใช้อักษรย่อว่า ท.ม.
 4. ชั้นที่ 3     เรียกว่า “ตริตาภรณ์มงกุฎไทย”  ใช้อักษรย่อว่า ต.ม.
 5. ชั้นที่ 4     เรียกว่า   “จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย” ใช้อักษรย่อว่า จ.ม.
 6. ชั้นที่ 5     เรียกว่า “เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย” ใช้อักษรย่อว่า บ.ม.
 7. ชั้นที่ 6     เรียกว่า “เหรียญทองมงกุฎไทย” ใช้อักษรย่อว่า ร.ท.ม.
 8. ชั้นที่ 7     เรียกว่า “ เหรียญเงินมงกุฎไทย”  ใช้อักษรย่อว่า  ร.ง.ม.

            ผู้ที่ได้รับพระราชทานตั้งแต่ชั้นที่ 5 ขึ้นไปให้มีประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธยประทับ   พระราชลัญจกร สำหรับชั้นที่ 6 ชั้นที่ 7 นั้น เพียงแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเดียวไม่ประกาศนียบัตร เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์หรือทรงเรียกคืนต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้คืนถ้าไม่คืนด้วประการใดก็ตาม ทางราชการจะเรียกให้ใช้ราคาตามที่กำหนด

              ลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีดังนี้

        1. มหาวชิรมงกุฎ ดวงตราเป็นกลีบบัวทองแววลงยาสีแดงสี่กลีบมีพระมหาวิชิราวุธเงินแทรกสลับตามระหว่างกลางดวงตรามีอักษรพระปรมาภิไธยย่อกับ ร.ร. เลข 6 เป็นเพชรสร่งมีเนื้อเงินล้อมรอบอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎทองเบื้องบนมีพระเศวตฉัตร รัศมีทอง กับแพรแถบขนาดกว้าง 10 ซม.สีครามแก่มีริ้วแดงริ้วขาวอยู่ริมทั้งสองข้างสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวามีดาราเป็นรัศมีเงินสี่ทิศมีรัศมีสายฟ้าทองแทรกสลับตามระหว่างกลางดาราเหมือนอย่างดวงตราแต่อักษรพรปรมาภิไธยย่อประดับเพชรไม่มีพระเศวตฉัตรประดับที่อกเบื้องซ้ายสำหรับพระราชทานสตรีดวงตราดาราและสายสะพายมีขนาดย่อมกว่า ใช้ขนาดกว้าง 7.5 ซม.

 

    2. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดวงตราเป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่ในลายหว่านล้อมทองพื้นลงยาสีน้ำเงินและสีแดงมีกระจังเงินใหญ่สี่ทิศเล็กสี่ทิศมีรัศมีทองสลับตามระหว่างด้านหลังเปลี่ยนพระมหามงกุฎเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร.เบื้องบนมีจุลมงกุฎห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 10 ซม. สีน้ำเงินริมเขียวมีริ้วเหลืองริ้วแดงขนาดใหญ่ควบคั่นทั้งสองข้างสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้ายมีดารารูปอย่างด้านหน้าดวงตราแต่ไม่มีจุลมงกุฎด้านหลังเป็นทองประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายสำหรับพระราชทานสตรีดวงตราดาราและสายสะพายมีขนาดย่อมกว่าใช้ขนาดกว้าง 7.5 ซม.  
      
      3. ทวีติยาภรณ์มงกุไทย
ดวงตราอย่างประถมาภรณ์ แต่ด้านหลังเป็นทองเกลี้ยง ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 4 ซม. สวมคอ มีดาราอย่างประถมาภรณ์ประดับที่อกเสื้อ สำหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารามีขนาดย่อมกว่า ดวงตราใช้ห้อยกับแพรแถมผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
           4. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ดวงตราอย่างทวีติยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 4 ซม. ไม่มีดารา สำหรับพระราชทานสตรี ดวงตราอย่างทวีติยาภรณ์ ประดับที่หน้าบ่าซ้าย ไม่มีดารา
     
      5.จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
ดวงตราอย่างตริตาภรณ์มงกุฎไทยแต่ย่อมกว่าห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 3 ซม. มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบประดับอกเสื้อเบื้องซ้ายสำหรับพระราชทานสตรี มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่แพรแถบให้ผูกเป็นรูปแมลงปอกประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
     6. เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ดวงตราอย่างจัตุรภาภรณ์มงกุฎไทย แต่ไม่มีดอกไม้จีบสำหรับพระราชทานสตรี ลักษณะเช่นเดียวกัน แต่แพรแถบให้ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
       7. เหรียญทองมงกุฎไทย เป็นเหรียญเงินกลมกะไหล่ทอง ด้านหน้าเป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่ในลายหว่านล้อม ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. เบื้องบนมีจุลมงกุฎห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 3 ซม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย สำหรับพระราชทานสตรี แพรแถบให้ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่บ่าซ้าย 
     8. เหรียบเงินมงกุฎไทย มีลักษณะอย่างเดียวกับเหรียญทองแต่ไม่มีกะไหล่ทองสำหรับพระราชทานสตรีแพรแถบให้ผูกเป็นรูปแมลงปอทำนองเดียวกับเหรียญทอง 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>